Nieuwe clubhuis

Update nieuwe clubhuis 12 juni 2021

 

 

Het eerste metselwerk, is de week na het gereedkomen van de fundatieplaat en het afgraven van de grond rond de fundatie, gelegd.

Het name Rene Witteman heeft een paar avonden flink door gemetseld. En ook niet onvermeld mogen de grondwerkzaamheden die Steven Rombout en Frank van der Berg hebben verzet. Uiteraard hebben andere hun steentje bijgedragen maar deze drie mannen mogen beste eens genoemd worden, Hulde mannen! 

Ook zijn de eerste stenen aangevoerd voor de bestrating rondom het clubgebouw. Erwin heeft deze met enkele clubleden opgehaald. Frank heeft later nog een partij stenen opgehaald. We kunnen voorlopig vooruit.

Het metselwerk begint dus aardig vorm te krijgen en gestart is met de fundatie van de veranda. De eerste houtenbalken hiervan zijn inmiddels ook gelegd.

Foto's: Erwin Nieuwenhuis

 

Update nieuwe clubhuis 6 juni 2021

 

Nu de betonplaat er ligt kan er verder gebouwd gaan worden.
De metselprofielen zijn gesteld en de grond rondom is afgegraven zodat dit mooi aansluit op de betonplaat. 

Daarnaast een een deel dieper afgegraven waarin schoon zand komt voor de bestrating.

De metselaars gaan deze week een start maken.
Als er iemand nog goed kan metselen houden we ons aanbevolen.

 

Maar er is ook onderhoud gepleegd aan de baan.
Het gras is gemaaid en onder de baan is geharkt.

Onder de beide bruggen is de begroeiing weggehaald.

 

Kortom er is weer veel werk verzet!

 

Foto's: Rene Witteman en Marcel van Westendorp

 
© 2023 Radingspoor