Nostalgie

Het ontstaan van Rading Spoor

We gaan terug naar oktober 1976.
Harold de Graaf moest een spreekbeurt houden in de vijfde klas van de lagere Bosbergschool in Hollandsche Rading.
Hij koos het onderwerp “Stoom”. Met zijn in aanbouw zijnde zandtreinlocomotief “Janny” van Johan Nieuwenhuis, en wat stoomfilms toog hij naar school.

De interesse om deze zandlocomotief eens op stoom te zien rijden, gestookt met echte kolen, was zeer groot.
Aan de kinderen werd beloofd dat, als de locomotief rijklaar is, ze mogen meerijden met deze locomotief.

In januari 1977 werd, om aan de belofte te kunnen voldoen, achter de tuin van de familie de Graaf een begin gemaakt met het bouwen van een hoge baan,met 3,5 inch en 5 inch rails, door Johan Nieuwenhuis, George Wildschut en Henk de Graaf.

Op zaterdag 18 juni 1977 was het zover, de eerste stoomdag van Radingspoor. Deze stoomdag werd georganiseerd voor 3 scholen en het internaat De Hertenkamp. Er werd door 22 personen met totaal 18 modellen aan deelgenomen. De modellen waren onder andere zandtreinlocomotieven, stoomwalsen (er was zelfs een echt stoomwals), stoomketels, stationaire machines en een brandspuit. Ook op een 100 meter lange demontabele baan van de heren Phielix konden locs hun rondjes rijden.

Bouwen van de hoge baan

Aanleg en de eerste paal van de hoge baan in 1979.

« van 16 »

Bouw van de hoge baan in 1979.

« van 31 »

Opening en eerste ritten op de hoge baan in 1979.

« van 20 »

Stoomwals Pluisje

Op vroegere Open Dagen was er vaak een stoomwals op bezoek. Dat was de stoomwals Pluisje.

Zandloc Maaike- Tweede Rading Spoor loc

« van 7 »

Foto’s uit de oude doos

« van 19 »

Henk Westbroek bezocht Radingspoor

Op 18 december 2009 heeft RTV-Utrecht een bezoek gebracht aan Rading-spoor.
Voor het programma “Westbroek” heeft Henk Westbroek een item gemaakt over Rading-spoor.
In een besneeuwd landschap zijn de opnamen gemaakt.

De uitzending waren te zien op RTV-Utrecht.

« van 3 »