Het ontstaan van Rading Spoor

We gaan terug naar oktober 1976.
Harold de Graaf moest een spreekbeurt houden in de vijfde klas van de lagere Bosbergschool in Hollandsche Rading.
Hij koos het onderwerp “Stoom”. Met zijn in aanbouw zijnde zandtreinlocomotief “Janny” van Johan Nieuwenhuis, en wat stoomfilms toog hij naar school.

De interesse om deze zandlocomotief eens op stoom te zien rijden, gestookt met echte kolen, was zeer groot.
Aan de kinderen werd beloofd dat, als de locomotief rijklaar is, ze mogen meerijden met deze locomotief.

In januari 1977 werd, om aan de belofte te kunnen voldoen, achter de tuin van de familie de Graaf een begin gemaakt met het bouwen van een hoge baan,met 3,5 inch en 5 inch rails, door Johan Nieuwenhuis, George Wildschut en Henk de Graaf.

Op zaterdag 18 juni 1977 was het zover, de eerste stoomdag van Radingspoor. Deze stoomdag werd georganiseerd voor 3 scholen en het internaat De Hertenkamp. Er werd door 22 personen met totaal 18 modellen aan deelgenomen. De modellen waren onder andere zandtreinlocomotieven, stoomwalsen (er was zelfs een echt stoomwals), stoomketels, stationaire machines en een brandspuit. Ook op een 100 meter lange demontabele baan van de heren Phielix konden locs hun rondjes rijden.